Oproep kandidaten verkiezingen GLTT-schoolraad

By | Nieuws | No Comments

De schoolraad is in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap het orgaan dat advies verleent aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur en tevens overleg pleegt met de directeur.

Het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs bepaalt dat er in de centra voor volwassenenonderwijs 8 leden dienen te worden verkozen om deel uit te maken van de schoolraad.

• drie leden rechtstreeks verkozen uit en door de regelmatig ingeschreven meerderjarige cursisten,
• drie leden rechtstreeks verkozen uit en door de personeelsleden van de school,
• twee leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus gecoöpteerd door de rechtstreeks verkozen cursisten en personeelsleden.

Kandidaturen

De kandidaten voor de schoolraad (cursisten, personeelsleden en zij die in aanmerking willen komen voor coöptatie) dienen hun kandidatuur voor de schoolraad per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs in op volgend adres: GLTT, t.a.v. mevrouw Annemie Boon, voorzitster van het kiesbureau, Schoolstraat 2 te 1640 Sint-Genesius-Rode.

Lees meer
tko

By | Nieuws | No Comments

De GLTT kon de eerste diploma’s secundair onderwijs uitreiken.
Guillaume Moreau en Stijn Michiels zijn de allereerste studenten die op die manier via het tweedekansonderwijs toch hun humanioradiploma haalden. Jelle
Peetroons stapte iets later in en volgt als derde in januari.

Lees meer

estefania

CONGRATULATIONS STEFANIA!

By | Nieuws | No Comments

Stefania Sella, one of our English teachers, entered a worldwide Oxford University Press competition and came out a winner!
On a bright and sunny Tuesday, Ms Ava Rijsman, our local OUP ELT representative, came by the GLTT to hand Stefania her well-earned prize: a brand new iPad.

Inschrijvingen schooljaar 2015-2016

By | Nieuws | No Comments

Beste cursist,

Hopelijk heeft u dit jaar met plezier uw taal-, computer- of boekhoudcursus aan de GLTT gevolgd en wil u graag met deze cursus verdergaan of een nieuwe cursus volgen. Het aanbod voor schooljaar 2015-16 staat met ingang van woensdag 6 mei 2015 op onze website www.gltt.be. Uw leerkracht maakt u zeker wegwijs in het rooster.

Read More

Gerenoveerde schoolgebouw op de campus Halle

By | Nieuws | No Comments

Waarschijnlijk bent u intussen het gerenoveerde schoolgebouw op de campus Halle al binnengestapt om een vraag te stellen aan de secretariaatsmedewerkers of een formulier af te geven. Of misschien vinden uw lessen er nu al enkele weken plaats? Met deze brief willen we graag een paar vragen over onze nieuwe campus beantwoorden.

Download