Zakelijke communicatie Frans

Inleiding

De cursus zakelijke communicatie behoort tot het tweedekansonderwijs, studiegebied handel en is een onderdeel van de opleidng boekhoudkundig bediende.

De module zakelijke communicatie Frans basis is bestemd voor mensen die al enkele woordjes Frans kennen (beginnersniveau) en een goede basis willen leggen voor zowel gesproken als geschreven Frans op kantoor. Maar er is meer. Voor jongeren die nog geen diploma secundair (3de graad) hebben of die nog niet geslaagd zijn voor hun laatste jaar, biedt deze cursus ook kansen. Als ze slagen voor de opleiding boekhoudkundig bediende kunnen ze in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming immers hun diploma secundair onderwijs behalen. En bovendien kunnen cursisten die nog niet werken, hun arbeidskansen op de arbeidsmarkt zonder twijfel verhogen, vermits er een groot tekort is aan boekhoudkundigen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen o.a.volgende onderwerpen aan bod:

Wat kunnen de cursisten op het einde van deze module?

  1. Spreken: deelnemen aan een eenvoudig gesprek, eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen.
  2. Schrijven :een kort, eenvoudig tekstje schrijven (bijv. voor het geven van een boodschap), op formulieren persoonlijke details invullen.
  3. Luisteren: vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die langzaam en duidelijk worden uitgesproken.
  4. Lezen: eenvoudige woordenschat en zeer eenvoudige zinnen begrijpen (bijv. in catalogi) en korte eenvoudige tekstjes lezen.

Doelgroep

Toelatingsvoorwaarden

Cursisten moeten 16 zijn op het ogenblik van de inschrijving. of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebben gevolgd.

Wanneer gaat deze opleiding door?

De data voor deze opleiding zijn nog niet gekend.

Interesse? Schrijf je dan in op onze wachtlijst.