Cursus Nederlands aan de GLTT

In Europa hebben circa 23 miljoen mensen Nederlands als moedertaal. De grootste groep Nederlandstaligen woont in Nederland, gevolgd door Vlaanderen. Wereldwijd wordt het Nederlands door circa 24 miljoen mensen als moedertaal of cultuurtaal gesproken. Wereldwijd? Jawel, ook in Aruba, Suriname en op de Nederlandse Antillen wordt er Nederlands gesproken.

Nederlands is een heel belangrijke taal voor de handel vanwege het economische belang van België (hoofdstad van Europa) en Nederland (havens van Rotterdam en Amsterdam). En als anderstalige is de kans natuurlijk bijzonder groot dat je in het Belgische bedrijfsleven een groot aantal Nederlandstalige collega’s hebt. Op de Belgische arbeidsmarkt is de kennis van het Nederlands een must. Door een cursus Nederlands te volgen aan de GLTT heb je dus een extra troef in handen om je van de grote groep sollicitanten te onderscheiden. Kortom: kennis van het Nederlands maakt echt wel een verschil!

Door hun geografische verscheidenheid, interessante steden en vele recreatiemogelijkheden zijn Vlaanderen, Nederland, maar ook Aruba en Suriname het hele jaar door aantrekkelijke vakantielanden. En als je met de plaatselijke bevolking een gesprek in het Nederlands kan aanknopen, krijgt je vakantie zeker en vast een meerwaarde! Maar je kan natuurlijk alvast beginnen in je eigen straat en met de Nederlandstalige buren een gesprek aanknopen over het weer, de vakantie, het gezinsleven,…

Bent u er nog altijd niet van overtuigd dat Nederlands een belangrijke taal is? Schrijf u dan gewoon in voor een cursus Nederlands aan de GLTT en ervaar dat je Nederlands ook kan leren, gewoon omdat het leuk is. De GLTT biedt cursussen Nederlands aan, zowel voor volledige beginners als voor mensen die al een mondje Nederlands spreken. Bovendien biedt de GLTT deze cursussen Nederlands aan in verschillende tempo’s: van 1 keer per week tot 2 keer en zelfs vier keer per week. Via een instaptest wordt uw niveau van de Nederlandse taal getest. In de les aan de GLTT staat de communicatieve aanpak centraal. U zal het merken, reeds na enkele lessen kan u al een mondje Nederlands spreken.