Kinderbijslag

Om recht te hebben op kinderbijslag moet men minimum 17 uur per week cursus volgen aan de GLTT of elders. Een cursist die uitsluitend les volgt aan de GLTT moet dus minstens 18u cursus per week volgen.

GLTT-procedure ivm met afwezigheden KB cursisten

Om terugvorderingen van reeds toegekende gelden te voorkomen, vestigen we uw aandacht op volgende verplichtingen: