Kinderbijslag

Om recht te hebben op kinderbijslag moet men minimum 17 uur per week cursus volgen aan de GLTT of elders. Een cursist die uitsluitend les volgt aan de GLTT moet dus minstens 18u cursus per week volgen.

GLTT-procedure ivm met afwezigheden KB cursisten

Om terugvorderingen van reeds toegekende gelden te voorkomen, vestigen we uw aandacht op volgende verplichtingen:

Een afwezigheid van één cursusdag: dergelijke afwezigheid moet de dag zelf telefonisch meegedeeld worden aan het GLTT-secretariaat. KB-cursisten jonger dan 18 jaar overhandigen voor de afwezigheid van één cursusdag hetzij een attest van de verantwoordelijke ouder met de reden van de afwezigheid, hetzij een ander officieel attest aan het GLTT-secretariaat en dit binnen de 7 dagen die volgen op de afwezigheid.

KB-cursisten ouder dan 18 jaar overhandigen voor dergelijke afwezigheid een verklaring met de reden van afwezigheid, hetzij een officieel attest aan het GLTT-secretariaat en dit binnen de 7 dagen die volgen op de afwezigheid.

Een afwezigheid van twee of meerdere cursusdagen wordt door elke KB-cursist gestaafd door een medisch attest of een ander officieel attest. Dit attest vermeldt duidelijk de naam en voornaam van de KB-cursist evenals de exacte ziekteperiode. Dit attest wordt ten laatste binnen den 7 dagen volgend op de afwezigheid aan het GLTT-secretariaat overgemaakt.