Opleidingscheques

Beperking opleidingscheques hooggeschoolden

De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt.

Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

Hooggeschoolden kunnen alleen nog opleidingscheques aanvragen:

Volgens de nieuwe reglementering kunnen voortaan ook werknemers die in Vlaanderen wonen, maar er niet werken, recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.
 Een gelijkaardige regeling geldt voor Europese werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, maar niet wonen. Ook zij kunnen recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.

Meer info

Bijkomende info kan je vinden op www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml. Vindt je hier geen antwoord op jouw vragen, mail dan naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

GLTT-procedure: